نمایش 1–20 از 29 نتیجه

ترولی حمل بار دو طبقه رستورانی

قیمت اصلی 5,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,800,000 تومان است.

ترولی ظروف حمل غذا ۳ طبقه گود

قیمت اصلی 5,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,000,000 تومان است.

ترولی حمل غذا ۳ طبقه تخت

قیمت اصلی 3,650,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,200,000 تومان است.

ترالی حمل غذا دو طبقه گود

قیمت اصلی 4,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,400,000 تومان است.

ترولی حمل غذا دو طبقه تخت

قیمت اصلی 3,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,000,000 تومان است.

ترولی حمل غذا چهار طبقه مدل تخت

قیمت اصلی 4,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,200,000 تومان است.

ترولی بیمارستانی استیل سه طبقه گود

قیمت اصلی 11,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 11,200,000 تومان است.

ترولی چهار طبقه استیل بیمارستانی تخت

قیمت اصلی 12,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 11,600,000 تومان است.