در حال نمایش 7 نتیجه

یخساز حبه ای بزرگ ۷۵ کیلویی

قیمت اصلی 119,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 117,000,000 تومان است.

یخساز صنعتی ۵۵ کیلویی

قیمت اصلی 75,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 72,500,000 تومان است.

یخساز خانگی ۱۵ کیلویی

قیمت اصلی 18,750,000 تومان بود.قیمت فعلی 17,800,000 تومان است.

یخساز صنعتی ۳۶ کیلویی

قیمت اصلی 56,250,000 تومان بود.قیمت فعلی 55,200,000 تومان است.

یخساز قالبی ۳۵ کیلویی

قیمت اصلی 57,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 56,300,000 تومان است.