نمایش دادن همه 2 نتیجه

مایع واکس مناسب برای دستگاهای واکس زن کفش در انواع مشکی قهوای و بی رنگ می باشد .در این بخش مایع واکس مشکی ، قهوای و براق  برای دستگاهای واکس زن کفش از نوع  فشاری( پایه روغنی ) و مایع واکس اتوماتیک( پایه آب ) موجود است
مایع واکس دستگاه واکس زن کفش
مایع واکس کفش برای دو نوع دستگاه تولید میشود دستگاه مکانیکی  ودستگاه اتوماتیک
اول با مطالعه قسمت پایین می توانید به مکانیکی بودن یا اتوماتیک بودن دستگاه خود اگر نمی دانید پی ببرید
اتوماتیک :
این دستگاه بدون شیر فشاری می باشد و با دقت بالا فقط با فشردن دکمه می توانید  کفش را واکس بزنید
دستگاه دو برس : باید از مایع واکس بی رنگ در داخل آن استفاده نمود چون برس مشکی یا قهوای ندارد این دستگاه یک برس برای گرد گیر و یک برس برای واکس زدن دارد
دستگاه چهار برس :می توانید از مایع واکس بی رنگ  یا مایع واکس مشکی و قهوای در داخل آن استفاده نمود چون برس مشکی یا قهوای دارد این دستگاه یک برس برای گرد گیر و دو برس برای واکس زدن دارد که می توانید برس مشکی را برای کفش مشکی و برس قهوای را برای کفش قهوای استفاده نمود
مکانیکی :
هم مانند مدل اتوماتیک است فقط با این تفاوت که می تواند با فشار دادن پا زیر شیر کفش را با مایع واکس آغشته کرد و بعد پا را به زیر فرچه برد تا کفش واکس زده شود
دستگاه دو برس : باید از مایع واکس بی رنگ در داخل آن استفاده نمود چون برس مشکی یا قهوای ندارد
این دستگاه یک برس برای گرد گیر و یک برس برای واکس زدن دارد
دستگاه چهار برس : می توانید از مایع واکس بی رنگ  یا مایع واکس مشکی و قهوای در داخل آن استفاده نمود چون برس مشکی یا قهوای دارد این دستگاه یک برس برای گرد گیر و دو برس برای واکس زدن دارد که می توانید برس مشکی را برای کفش مشکی و برس قهوای را برای کفش قهوای استفاده نمود
حالا که متوجه شد دستگاه شما از کدام مدل است می توانید مایع واکس مورد نطر خود را انتخاب کنید :مایع واکس دو نوع است پایع روغنی و پایه آب
روغنی : مایع واکس روغنی برای دستگاه های مکانی کی که شیر دارند مناسب است و برای دستگاه های مکانیکی اگر از پایه آب استفاده کنید به را حتی از شیر دستگاه بیرون میریزد
آب : پایه آب برای دستگاه های اتوماتیک استفاده می شود که با دکه مایع روی دستگاه امد اگر به اشتباه مایع روغنی درون دستاگاه بریزید دیگر مایع خارج نشد و لوله های انتقال واکس میگیرند
برای اتنخاب و خرید دستگاه می توانید به قسمت دستگاه واکس کفش اداری و یا دستگاه واکس کفش خانگی مراجعه نماید
نکته :حداقل سفارش برای مایع واکس در شهرستان 12 عدد می باشد

.
ورود به چت
1
نیاز به راهنمایی دارید ؟
سلام برای خرید مایع واکس کفش نیاز به راهنمایی دارید؟